ASTRAZENECA PHARMA INDIA LIMITED.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Cerviprime

Cerviprime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm chứa 3g gel Cerviprime + một catheter để đưa thuốc vào ống cổ tử cung
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharma India Limited. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-235-10

Plendil

Plendil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharma India Limited. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9938-10

Prostodin

Prostodin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharma India Limited. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-236-10

Prostodin

Prostodin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharma India Limited. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-237-10

Cerviprime

Cerviprime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm chứa 3g gel Cerviprime + 1 catheter để đưa thuốc vào ống cổ tử cung
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharma India Limited. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-11683-11

Prostodin

Prostodin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharma India Limited. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-11685-11

Prostodin

Prostodin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: AstraZeneca Pharma India Limited. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-11684-11

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn