ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Harnal Ocas 0,4mg

Harnal Ocas 0,4mg
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Pharma Europe B.V. - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DKSH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19849-16

Vesicare 5mg

Vesicare 5mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Pharma Europe B.V. - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DKSH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16193-13

Harnal Ocas 0,4mg

Harnal Ocas 0,4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Pharma Europe B.V. - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9643-10

Vesicare 10mg

Vesicare 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Pharma Europe B.V. - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-281-10

Vesicare 10mg

Vesicare 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Pharma Europe B.V. - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DKSH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-29-13

Vesicare 5mg

Vesicare 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Pharma Europe B.V. - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-282-10

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn