CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯƠNG HÒA ĐƯỜNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Bá thống cao

Bá thống cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 200ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hòa Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0556-01

Bá thống hoàn

Bá thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 22g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hòa Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-2653-04

Giải phong hoàn

Giải phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30g; Túi 10g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hòa Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0522-01

Phong thấp tê bại cốt Thống hoàn

Phong thấp tê bại cốt Thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 6g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hòa Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0523-01

Thiên Thời lộ

Thiên Thời lộ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 6ml rượu thuốc
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hòa Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3203-05

Phong thấp tê bại cốt thống hoàn

Phong thấp tê bại cốt thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 6g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hòa Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V429-H12-10

Xổ độc gan giải phong hoàn

Xổ độc gan giải phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30g, túi 10g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hòa Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V430-H12-10

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn