CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 24 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 24 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Avalo

Avalo
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25898-16

Ciel 200

Ciel 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 01 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33211-19

Progesteron 100mg

Progesteron 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33812-19

Testosteron 40mg

Testosteron 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33771-19

Emidexa 4

Emidexa 4
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19129-13

Happynor 1

Happynor 1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x01 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-759-19

Turifaton

Turifaton
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: QLĐB-154-10

Propylthiouracil

Propylthiouracil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28325-17

Newlevo (Levonorgestrel 0,03 mg)

Newlevo
Dạng bào chế: Viên nén ép vỉ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 28 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: QLĐB-171-10

Texpre Prednisolon

Texpre Prednisolon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 500 viên, hộp 1 lọ 1000 viên, hộp 1 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29992-18

Marocgenon

Marocgenon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27327-17

Sildenafil 50 mg

Sildenafil 50 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27328-17

Thiamazol 5 mg

Thiamazol 5 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26437-17

Maxxvictoria

Maxxvictoria - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25899-16

Fivedays

Fivedays - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21966-14

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn