SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Ivabran 7,5mg

Ivabran 7,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: 539110014023

Prexanil 10mg

Prexanil 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22919-21

Prexanil 5mg

Prexanil 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22920-21

Prexanil Plus 5 mg/1.25mg

Prexanil Plus 5 mg/1.25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22921-21

Ivabran 5mg

Ivabran 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22427-19

Coversyl Plus 10mg/2.5mg

Coversyl Plus 10mg/2.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-11942-11

Coveram 10mg/ 10mg

Coveram 10mg/ 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8231-09

Coveram 10mg/ 5mg

Coveram 10mg/ 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8232-09

Coveram 5mg/ 5mg

Coveram 5mg/ 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8233-09

Coveram 5mg/10mg

Coveram 5mg/10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8234-09

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn