LEK S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Glimepirid 4mg

Glimepirid 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21920-19

Meglucon 1000

Meglucon 1000
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20288-17

BisoHexal 5 mg

BisoHexal 5 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21086-18

Bisoprolol 2,5mg

Bisoprolol 2,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21087-18

Meglucon 500

Meglucon 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20289-17

Meglucon 850

Meglucon 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20290-17

Canzeal 2mg

Canzeal 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Số Đăng ký: VN-11157-10

Canzeal 4 mg

Canzeal 4 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Số Đăng ký: VN-11158-10

Meglucon 1000

Meglucon 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8204-09

Meglucon 500

Meglucon 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8205-09

Meglucon 850

Meglucon 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8206-09

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn