EXCELVISION

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Zaditen

Zaditen
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Excelvision - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17765-14

Ikervis

Ikervis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 6 túi x 5 lọ đơn liều 0,3ml
Nhà sản xuất: Excelvision - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Santen Pharmaceutical Asia Pte. Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN3-245-19

GenTeal

GenTeal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Excelvision - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7765-09

Oculotect Fluid

Oculotect Fluid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Excelvision - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7766-09

Spersadex comp

Spersadex comp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Excelvision - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7764-09

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn