DONGSUNG PHARM. CO.,LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Betnapin

Betnapin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Việt Mỹ - MỸ
Số Đăng ký: VN-15849-12

Bosbotin

Bosbotin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Việt Mỹ - MỸ
Số Đăng ký: VN-15850-12

Pitamcap 400mg

Pitamcap 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14593-12

Pitamcap 800mg

Pitamcap 800mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14594-12

Dokiran Cap

Dokiran Cap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11902-11

Doniwell

Doniwell - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14201-11

Doniwell

Doniwell - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14201-11

DS- Pro Tab

DS- Pro Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11903-11

Seotina Tab

Seotina Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11904-11

Mecabo Soft cap

Mecabo Soft cap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10299-10

Mimibon Soft cap

Mimibon Soft cap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Il Hwa Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10300-10

Curepain Tab.

Curepain Tab. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7939-09

Dongsung Captopril 25mg Tab

Dongsung Captopril 25mg Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hoàng Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5079-10

Furtinsel Solution 5%

Furtinsel Solution 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 200ml; hộp 1 lọ 80ml
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Enter Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21281-18

Habucefix Cap

Habucefix Cap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Phil International Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5585-10

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn