SHENZHEN ZHIJUN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Optixitin

Optixitin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-10978-10

Dalipim

Dalipim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-18187-14

Cefminox sodium for injection

Cefminox sodium for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN2-141-13

Cefuroxim Sodium for inj

Cefuroxim Sodium for inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột thuốc pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-5287-10

Dalisone

Dalisone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1g
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung ương Codupha - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21249-18

Optiminox

Optiminox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN2-142-13

Optiroxim

Optiroxim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-9608-10

Cefoxitin sodium for injection 1g

Cefoxitin sodium for injection 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-10977-10

Dalitazi

Dalitazi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7656-09

Dalipim

Dalipim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6lọ
Nhà sản xuất: Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7138-08

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn