CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD. (HSINFONG PLANT)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Motomin

Motomin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-19032-15

Tatumcef Powder for Injection "CCPC" (Ceftazidime) 0.5g

Tatumcef Powder for Injection "CCPC" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 2ml; Hộp 10 lọ bột
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5652-10

Tatumcef Powder for Injection "CCPC" (Ceftazidime) 1.0g

Tatumcef Powder for Injection "CCPC" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml; Hộp 10 lọ bột
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5653-10

Tatumcef Powder for Injection "CCPC" (Ceftazidime) 2.0g

Tatumcef Powder for Injection "CCPC" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 5 lọ bột
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5654-10

Enalatec Tablets 5mg

Enalatec Tablets 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15635-12

Glicompid tablets 2mg

Glicompid tablets 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14814-12

Urokinase-Green Cross Inj. 60.000 IU

Urokinase-Green Cross Inj. 60.000 IU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai, mỗi chai có 60.000 IU
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Grifols Asia Pacific Pte Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15452-12

Zacream 200mg/gm

Zacream 200mg/gm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cream
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-15261-12

Omarxol 40mg I.V. Infusion

Omarxol 40mg I.V. Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ;Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-12035-11

Heparin Injection

Heparin Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 10ml
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9395-09

Ripar Tablets 1mg

Ripar Tablets 1mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7851-09

Kidnyn Injection

Kidnyn Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 200ml
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7368-08

Telanin for Injection 200mg

Telanin for Injection 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Sunward Pharm Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7369-08

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn