SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Lantus Solostar®

Lantus Solostar®
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn
Quy cách đóng gói: Hộp 5 bút tiêm x 3ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLSP-857-15

Lantus

Lantus
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 10ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: QLSP-0790-14

Tavanic

Tavanic
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19904-16

Taxotere

Taxotere - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 1ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20265-17

Taxotere

Taxotere - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 4ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20266-17

Eloxatin

Eloxatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19902-16

Eloxatin

Eloxatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19903-16

Tavanic

Tavanic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19905-16

Eloxatin

Eloxatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-126-13

Eloxatin

Eloxatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-127-13

Taxotere

Taxotere - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 1ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-128-13

Taxotere

Taxotere - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 4ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-129-13

Apidra

Apidra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Sanofi-Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-10552-10

Apidra SoloStar

Apidra SoloStar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn
Quy cách đóng gói: Hộp 5 bút tiêm x 3ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Sanofi-Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-10557-10

Tavanic

Tavanic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Sanofi Aventis - PHÁP
Số Đăng ký: VN-11312-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn