BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Amphotret

Amphotret
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6723-08

Amphotret

Amphotret
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm, truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm
Nhà sản xuất: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18166-14

Ampholip

Ampholip
Dạng bào chế: Phức hợp lipid tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19392-15

Endoprost-125mcg

Endoprost-125mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19021-15

Endoprost-250mcg

Endoprost-250mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19022-15

Ampholip

Ampholip - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Bharat Serums and Vaccines Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6722-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn