ERIOCHEM S.A.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Kalbezar 1000mg

Kalbezar 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-19319-15

Kalbezar 200mg

Kalbezar 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-19320-15

Zomekal

Zomekal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch đậm đặc để pha thuốc tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-19521-15

Leuprolide acetate injection (đóng gói: PT. Kalbe Farma Tbk., Indonesia)

Leuprolide acetate injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi, 1 syring 3ml, 1 kim tiêm 22G
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-11275-10

Doxekal

Doxekal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ dung môi 1,5ml
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-6268-08

Doxekal

Doxekal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm đậm đặc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml + 1 lọ dung môi 6ml
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN1-115-08

Endrolin (đóng gói:PT.Kalbe Farma Tbk., Indonesia)

Endrolin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột kèm 1 ống dung môi 1,5ml, 1 syring 3ml, 1 kim tiêm
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN1-116-08

Oxaplat

Oxaplat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-6269-08

Doxekal (đóng gói: PT. Kalbe Farma TBK, Indonesia)

Doxekal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc tiêm đậm đặc + 1 lọ dung môi
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-9813-10

Kalbezar 1000mg

Kalbezar 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 lọ 1000mg Gemcitabine
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN2-21-13

Kalbezar 200mg

Kalbezar 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 lọ 200mg Gemcitabine
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN2-22-13

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn