ATRA PHARMA PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 20 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 20 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Revole

Revole
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-19771-16

Artrex®

Artrex®
Dạng bào chế: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Quy cách đóng gói: Viên nang mềm
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: SDK-Artrex

Tenifo

Tenifo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-20376-17

Artrex

Artrex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TMDP Minh Quân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18885-15

Aviflox 400

Aviflox 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18984-15

Sitaglo 100

Sitaglo 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18985-15

Sitaglo 25

Sitaglo 25 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18986-15

Sitaglo 50

Sitaglo 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18987-15

Zidolam

Zidolam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18988-15

Novator 500

Novator 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18136-14

Omidop

Omidop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 10viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-17821-14

Deworm

Deworm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-16567-13

Calcium Sandoz + Vitamin D

Calcium Sandoz + Vitamin D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1tube x 7 viên; 1 tube x 20viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10441-10

Calcium Sandoz Junior Strength

Calcium Sandoz Junior Strength - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Novarts AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6232-08

Durativ 400mg

Durativ 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN1-743-12

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn