CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 96 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 96 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cao lỏng Traluvi

Cao lỏng Traluvi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31454-19

Hoàn an thần

Hoàn an thần
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên x 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24067-16

Hà thủ ô

Hà thủ ô
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24066-16

Thuốc trị viêm gan - tiêu độc Livbilnic

Thuốc trị viêm gan - tiêu độc Livbilnic
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21740-14

Bát vị quế phụ

Bát vị quế phụ
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24972-16

Formenton

Formenton
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22304-15

Sitar

Sitar
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23888-15

Sitar

Sitar
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 10 gói x 5 gam viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V978-H12-10

Slaska plus

Slaska plus
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 100 ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1083-H12-10

Slaska

Slaska
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 100 ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V979-H12-10

Thuốc hạ huyết áp Casoran

Thuốc hạ huyết áp Casoran
Dạng bào chế: Cốm trà
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 3 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23890-15

Thuốc hạ huyết áp Casoran

Thuốc hạ huyết áp Casoran
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23889-15

Viên sáng mắt

Viên sáng mắt
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi, 20 túi x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24072-16

Ích mẫu

Ích mẫu
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25079-16

Tottri

Tottri
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 15 túi x 5 gam; hộp 20 túi x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25080-16

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn