PENTA LABS PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 65 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 65 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Kebasyn-500+500

Kebasyn-500+500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: SM Biorned Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-19743-16

Pentoxib 100

Pentoxib 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: SM Biomed Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-20091-16

Pentoxib 200

Pentoxib 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: SM Biomed Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-20092-16

Eyecipro

Eyecipro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5090-10

Eyeflur

Eyeflur - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5091-10

Eyeflur D eye drops

Eyeflur D eye drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9497-10

Eyetobra

Eyetobra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5092-10

Eyetobra D

Eyetobra D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5093-10

P-Cet 800

P-Cet 800 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5094-10

Glicare 500

Glicare 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vista Labs - MỸ
Số Đăng ký: VN-13420-11

Gucartin

Gucartin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vista Labs - MỸ
Số Đăng ký: VN-12720-11

Levostar 500

Levostar 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vista Labs - MỸ
Số Đăng ký: VN-14391-11

Levostar 500

Levostar 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vista Labs - MỸ
Số Đăng ký: VN-14391-11

Lomindus

Lomindus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vista Labs - MỸ
Số Đăng ký: VN-12721-11

Metophage 850

Metophage 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Penta Labs Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vista Labs - MỸ
Số Đăng ký: VN-12059-11

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn