S.A ALCON COUVREUR N.V

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 36 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Azarga

Azarga
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17810-14

Tobradex

Tobradex
Dạng bào chế: Mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 3,5g
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-21629-18

Maxitrol

Maxitrol
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 3,5g
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-12147-11

Simbrinza

Simbrinza - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-207-19

Izba

Izba - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 2,5 ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-21924-19

Maxitrol

Maxitrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 3,5g
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-21925-19

Tobradex

Tobradex
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-4954-10

Maxitrol

Maxitrol
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ đếm giọt 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Novatis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-21435-18

Ciloxan

Ciloxan
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-21094-18

Timolol Maleate Eye Drops 0.5%

Timolol Maleate Eye Drops 0.5%
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-13978-11

Poly Tears

Poly Tears
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml; hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-13474-11

Duotrav

Duotrav
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt - Travoprost 40mcg/ml, Timolol 5
Quy cách đóng gói: Lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Số Đăng ký: VN-5725-08

Duotrav

Duotrav
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-16936-13

Tears Naturale II

Tears Naturale II
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-19384-15

Tobradex

Tobradex
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-20587-17

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn