ATABAY KISMYA SANAYI VE TISCARET A.S

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 18 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Sulcilat 250mg/5ml

Sulcilat 250mg/5ml
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột để pha 40ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18507-14

Sulcilat Tablet 375mg

Sulcilat Tablet 375mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-6759-08

Sulcilat Tablet 750mg

Sulcilat Tablet 750mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-6760-08

Klavunamox 625mg

Klavunamox 625mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 5viên
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17312-13

Klavunamox 400/57mg

Klavunamox 400/57mg
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 70ml
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17311-13

Amotrokas 250ng/62.5mg

Amotrokas 250ng/62.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ pha 80ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Lamda - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21769-19

Klavunamox Pediatric

Klavunamox Pediatric - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19583-16

Sulcilat 375mg tablets

Sulcilat 375mg tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19831-16

Sulcilat 750

Sulcilat 750 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18508-14

Klavunamox Fort

Klavunamox Fort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17313-13

Klavunamox-Bid 1000mg

Klavunamox-Bid 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17314-13

Klavunamox 625mg Film Tablet

Klavunamox 625mg Film Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-5695-08

Klavunamox Bid 200/28,5mg Suspension

Klavunamox Bid 200/28,5mg Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 70ml
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-7307-08

Klavunamox Bid 400/57mg Suspension

Klavunamox Bid 400/57mg Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch - 400/57mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 70ml
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-5696-08

Klavunamox Fort Suspension

Klavunamox Fort Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch - 301,35mg; 157,0
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-5697-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn