SWISS PARENTALS., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 23 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Briz

Briz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch cô đặc để pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-18995-15

Maspim

Maspim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-18996-15

Lomazole Inj.

Lomazole Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Zee Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17800-14

Meozone

Meozone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17924-14

Meozone forte

Meozone forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18281-14

Metxime-1 GM

Metxime-1 GM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17702-14

Nemopunem

Nemopunem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa bột pha tiêm và 1 ống nước vô khuẩn pha tiêm
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Zee Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18585-14

Feroze

Feroze - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-16440-13

Fuxemuny 750mg

Fuxemuny 750mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước vô khuẩn pha tiêm
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Zee Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17177-13

Nofabri

Nofabri - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống thuỷ tinh x 2ml
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Okasa Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9772-10

Pdsolone-40mg

Pdsolone-40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21317-18

Vecmid 1gm

Vecmid 1gm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-9932-10

Meozone

Meozone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Thanh Danh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15873-12

Protocure

Protocure - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 lọ dung môi NaCl 0,9% pha tiêm
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Zee Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13468-11

Sparest

Sparest - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Swiss Parentals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-13993-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn