LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Exelon Patch 10

Exelon Patch 10
Dạng bào chế: Miếng dán qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 30 miếng dán qua da
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-170-19

Exelon Patch 5

Exelon Patch 5
Dạng bào chế: Miếng dán qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 30 miếng dán qua da
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-243-19

Exelon Patch

Exelon Patch - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán hấp thu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 30 miếng dán
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN2-225-14

Exelon Patch

Exelon Patch - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán hấp thu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 30 miếng dán
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN2-224-14

Neupro

Neupro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán hấp thu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 28 miếng dán 20cm2
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Abbott Products GMBH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN2-194-13

Evra

Evra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán giải phóng qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 03 miếng dán
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-15069-12

Transtec 35 μg/h

Transtec 35 μg/h - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán
Quy cách đóng gói: Hộp 4 gói x 1 miếng dán. Hộp 8 gói x 1 miếng dán
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN2-648-17

Transtec 52.5 μg/h

Transtec 52.5 μg/h - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán
Quy cách đóng gói: Hộp 4 gói x 1 miếng dán. Hộp 8 gói x 1 miếng dán
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN2-649-17

Transtec 70 μg/h

Transtec 70 μg/h - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán
Quy cách đóng gói: Hộp 4 gói x 1 miếng dán. Hộp 8 gói x 1 miếng dán
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN2-650-17

Evra (Đóng gói: Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium)

Evra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán giải phóng qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 03 miếng
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN1-214-09

Evra

Evra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hệ điều trị qua da Norelgestromin 6mg/miếng, Ethin
Quy cách đóng gói: Hộp 3 miếng
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5615-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn