EURO-MED LABORATOIRES PHIL INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 18 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion

Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22385-19

Sodium Chloride 9mg/ml (0,9%) parenteral solution

Sodium Chloride 9mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 5ml; Hộp 50 ông 10ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21845-19

10% Dextrose in Water Parenteral Solution for Intravenous Infusion

10% Dextrose in Water Parenteral Solution for Intravenous Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-5524-08

Sodium chloride 0,9% solution for irrigation

Sodium chloride 0,9% solution for irrigation - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 1000 ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-20163-16

Sterile water for injection

Sterile water for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Lọ 20ml; lọ 50ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-20164-16

Sterile water for injection

Sterile water for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 5ml; hộp 50 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-20165-16

. 5% Dextrose in water solution for intravenous infusion

. 5% Dextrose in water solution for intravenous infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml; 1000ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-14667-12

Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion

Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml và 1000ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-14668-12

5% Dextrose in lactated ringer s

5% Dextrose in lactated ringer s - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-12442-11

Solucarb BC 01

Solucarb BC 01 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can 10 lít
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-13126-11

Solucarb BC 02

Solucarb BC 02 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can 10 lít
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-12443-11

Solucid AC 01

Solucid AC 01 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can 10 lít
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-13127-11

Solucid AC 03

Solucid AC 03 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can 10 lít
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-12444-11

0,9% Sodium Chloride Solution for I.V. Infusion

0,9% Sodium Chloride Solution for I.V. Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền 0,9%
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml, 1000ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-5523-08

20% Dextrose in Water for Intravenous Infusion

20% Dextrose in Water for Intravenous Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền 20%
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-5525-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn