VENUS REMEDIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 25 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 25 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Cisplaton

Cisplaton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Vĩ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-446-16

Ronem

Ronem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22346-19

Ronem

Ronem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22347-19

Venocity

Venocity - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22121-19

Prazone-S 1.0g

Prazone-S 1.0g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thương mại Dược phẩm NMN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18287-14

Zoledronic acid for injection 4mg

Zoledronic acid for injection 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thương mại Dược phẩm NMN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19459-15

Lastinem

Lastinem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thương mại Dược phẩm NMN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18286-14

Prazone-S 2.0g

Prazone-S 2.0g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thương mại Dược phẩm NMN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18288-14

Esmo

Esmo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Vĩ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16691-13

Cefpitum

Cefpitum - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bộtpha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9595-10

Docet

Docet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,5ml
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nutri - Pharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-97-18

Docet

Docet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nutri - Pharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-98-18

Dotaxel 20mg/0.5ml

Dotaxel 20mg/0.5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 0,5ml
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Vĩ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-602-12

Dotaxel 80mg/2ml

Dotaxel 80mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 2ml
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Vĩ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-603-12

Pisa

Pisa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Venus Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21188-18

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn