CONTRACT MANUFACTURING AND PACKAGING SERVICES PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Alerday 120

Alerday 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fredun Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-20746-17

Ginkgo 3000

Ginkgo 3000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 60 viên; Hộp 6 vỉ 15 viên
Nhà sản xuất: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-20747-17

Glupain

Glupain - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-19635-16

LVZ Zifam 500

LVZ Zifam 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Fredun Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-19928-16

Glupain Forte

Glupain Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-19133-15

Ginkgo 3000

Ginkgo 3000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 60 viên
Nhà sản xuất: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Sai Mirra Innopharm Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5612-10

Amino XL

Amino XL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Sai Mirra Innopharm Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-11304-10

Nuflam

Nuflam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8089-09

Glupain

Glupain - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang 250mg Glucosamin sulfate
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Contract Manufacturing and Packaging Services Pte., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5164-08

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn