CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 575 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 575 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Broncholax

Broncholax
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21334-14

Ulcersep

Ulcersep - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110056223

Opebeta 80

Opebeta 80
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29060-18

Ameflu day

Ameflu day - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên; Hộp 4 túi x 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110002923

Opemesal

Opemesal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan ở ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110156623

Ameproxen 550

Ameproxen 550
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25741-16

Cetabudol

Cetabudol
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21667-14

Lipidorox 10

Lipidorox 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13840-11

Amecitex

Amecitex
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26216-17

New Ameflu Night Time

New Ameflu Night Time
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32530-19

Mepilori 40

Mepilori 40
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5, 10 vỉ x 6 viên; hộp 2, 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32629-19

Mepilori 20

Mepilori 20
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x6 viên; hộp 10 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31811-19

Metronizol Neo

Metronizol Neo
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29812-18

Tuspress

Tuspress
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31814-19

Ameflu Expectorant

Ameflu Expectorant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30ml; hộp 1 chai x 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35205-21

Trang 1 /39
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn