CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 561 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 561 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Motilium-M

Motilium-M
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: GC-275-17

Tydol women

Tydol women
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21883-14

Broncystine

Broncystine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; hộp 1 chai 90ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29057-18

Delopedil

Delopedil
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml; hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21335-14

Tydol Rhenac

Tydol Rhenac
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14359-11

Tydol PM

Tydol PM
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31815-19

Calcimax

Calcimax
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 10ml; hộp 20 ống x 5m!
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26977-17

Allergex

Allergex
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26969-17

Mepilori 20

Mepilori 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x6 viên; hộp 10 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31811-19

New Ameflu Night Time

New Ameflu Night Time - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32530-19

Opelomin 6

Opelomin 6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x2 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31812-19

Teremazin

Teremazin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; 90ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31813-19

Tuspress

Tuspress - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31814-19

Ambrolex 0,6%

Ambrolex 0,6% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; hộp 1 chai 90ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26215-17

Ameprazol 40

Ameprazol 40
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên,hộp 10 vỉ x 6 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16254-12

Trang 1 /38
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn