CƠ SỞ ĐẶNG NGUYÊN ĐƯỜNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 35 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 35 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Đại tràng thống viêm hoàn

Đại tràng thống viêm hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 01 chai 30g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V175-H02-19

Bổ huyết kiện tỳ hoàn

Bổ huyết kiện tỳ hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1168-H12-10

Bổ thận thượng phương

Bổ thận thượng phương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1100-H12-10

Cảm sâm tô

Cảm sâm tô - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 7g hoàn mềm
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1273-H12-10

Chỉ thống hoàn

Chỉ thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1101-H12-10

Đại bổ thận hoàn

Đại bổ thận hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30 g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V896-H12-10

Đại bổ thận hoàn

Đại bổ thận hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm x 7g
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V895-H12-10

Đại tràng thống viêm hoàn

Đại tràng thống viêm hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1213-H12-10

Dưỡng não An thần kinh

Dưỡng não An thần kinh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1214-H12-10

Đương quy đại bổ

Đương quy đại bổ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1099-H12-10

Giải cảm tiêu ban trái

Giải cảm tiêu ban trái - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30 g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1102-H12-10

Giải phong tiêu độc nhuận trường

Giải phong tiêu độc nhuận trường - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1103-H12-10

Hải cẩu bổ thận âm dương hoàn

Hải cẩu bổ thận âm dương hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 7g hoàn mềm
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1274-H12-10

Ho suyễn - Bổ phế

Ho suyễn - Bổ phế - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1104-H12-10

Hoàn thanh can

Hoàn thanh can - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30 g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V897-H12-10

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn