LABORATORIOS NORMON, S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 25 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 25 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Espacox 200mg

Espacox 200mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CP DP Pha no - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20945-18

Belizolam 5mg/5ml

Belizolam 5mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CP DP Pha no - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22941-21

Pramipexol Normon 0,18 mg Tablets

Pramipexol Normon 0,18 mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22815-21

Pramipexol Normon 0,7 mg Tablets

Pramipexol Normon 0,7 mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22816-21

Ebastine Normon 10mg Orodispersible Tablets

Ebastine Normon 10mg Orodispersible Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán trong miệng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Vạn Cường Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22104-19

Pecabine 150mg

Pecabine 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CP DP Pha no - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-115-19

Pecabine 500mg

Pecabine 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CP DP Pha no - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-53-18

Ebastine Normon 10mg

Ebastine Normon 10mg
Dạng bào chế: Viên nén phân tán tan trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 5684/QLD-KD

Omeprazol Normon 40mg

Omeprazol Normon 40mg
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 40mg
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16151-13

Mezamo 40mg

Mezamo 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dịch truyền TM
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CP DP Pha no - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20687-17

Ondansevit 8mg/4ml

Ondansevit 8mg/4ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 4 ml
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CP DP Pha no - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20429-17

Santasetron 1mg/1ml

Santasetron 1mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CP DP Pha no - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20688-17

Santasetron 3mg/3ml

Santasetron 3mg/3ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 3ml
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CP DP Pha no - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20689-17

Edizone 40mg

Edizone 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm, truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty CP DP Pha no - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18840-15

Vancomycin Normon 1g

Vancomycin Normon 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16610-13

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn