DELPHARM LILLE SAS

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Climen

Climen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-3751-07

Climen

Climen
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên (11 viên trắng và 10 viên hồng)
Nhà sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21682-19

Climen

Climen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên (11 viên trắng và 10 viên hồng)
Nhà sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15728-12

Progynova

Progynova - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-12179-11

Progynova

Progynova - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 28 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20915-18

Androcur

Androcur - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18165-14

Androcur

Androcur - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5855-08

Progynova

Progynova - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6931-08

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn