XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 53 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 53 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Xanh methylen 1%

Xanh methylen 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Lọ 10 ml; lọ 17 ml; lọ 20 ml
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VS-4972-16

Alusi

Alusi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4661-01

Berberin 0,01g

Berberin 0,01g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100, 250 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V735-H12-05

Cồn 70

Cồn 70 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 20 lọ x 50ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4497-01

Cồn 90

Cồn 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn
Quy cách đóng gói: Hộp 20 lọ x 50ml cồn
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4260-01

Cồn 96

Cồn 96 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 650ml
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3668-00

Cồn tuyệt đối

Cồn tuyệt đối - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 500ml
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1266-H12-05

Cồn tuyệt đối

Cồn tuyệt đối - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn
Quy cách đóng gói: chai 650ml cồn
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3415-00

Dung dịch Povidone Iodine

Dung dịch Povidone Iodine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: lọ 20ml, 90ml, 100ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-0034-02

ETher ethylic

ETher ethylic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 500ml
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4034-01

Nước oxy già 3%

Nước oxy già 3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 20 lọ x 20ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4503-01

Oresol 27,9g

Oresol 27,9g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 27, 9g thuốc bột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3670-00

Oresol hương táo 5,6g

Oresol hương táo 5,6g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 túi x 5, 6g thuốc bột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V912-H12-05

Terbenzo

Terbenzo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 20 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0412-02

Vitamin B1 0,01g

Vitamin B1 0,01g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Hoá Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V870-H12-05

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn