XEPA-SOUL PATTINSON (MALAYSIA) SHD. BHD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 18 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Benaxepa Expectorant

Benaxepa Expectorant
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 90ml
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-17619-13

Provinace

Provinace - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-16415-13

Rinalix-Xepa

Rinalix-Xepa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-17620-13

Sedilix-DM

Sedilix-DM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 90ml
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-17621-13

Vastinxepa 20mg

Vastinxepa 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-17622-13

Vastinxepa 40mg

Vastinxepa 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-17623-13

Xynopine tablet 10mg

Xynopine tablet 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & XNK Thiên Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10147-10

Benaxepa Expectorant

Benaxepa Expectorant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 90ml
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & XNK Thiên Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5429-08

Colymix Syrup

Colymix Syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 90ml
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & XNK Thiên Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5430-08

Rinalix-Xepa

Rinalix-Xepa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & XNK Thiên Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5431-08

Vastinxepa 20mg

Vastinxepa 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & XNK Thiên Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5432-08

Vastinxepa 40mg

Vastinxepa 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & XNK Thiên Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5433-08

Citicolin H injection Kobayashi

Citicolin H injection Kobayashi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 4ml
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3939-07

Melicron

Melicron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại-dịch vụ và xuất nhập khẩu Thiên Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3936-07

Provinace

Provinace - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Xepa-soul Pattinson (Malaysia) Shd. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại-dịch vụ và xuất nhập khẩu Thiên Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3937-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn