DREAM PHARMA., CO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Dreammoti-M

Dreammoti-M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9713-10

Gataux-F

Gataux-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5311-10

Hemotop Capsule

Hemotop Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5312-10

Ibucofort Tab

Ibucofort Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5443-10

Potaridone

Potaridone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5444-10

Levomoti

Levomoti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10273-10

Toptrixone Inj

Toptrixone Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1g
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hanbul Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10289-10

Muskel Tablet

Muskel Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8151-09

Cefacle capsule

Cefacle capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7123-08

Dreamway soft cap

Dreamway soft cap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7124-08

Atira Capsule

Atira Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4003-07

Girid Tablet

Girid Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên hoặc 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4004-07

Marontil Capsule

Marontil Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4005-07

Oenss Vaginal Tablet

Oenss Vaginal Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dream Pharma., Co - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4006-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn