DONG KOOK PHARM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Durakinase

Durakinase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Cheil Jedang Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6837-02

Durakinase

Durakinase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Cheil Jedang Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6838-02

Neolac

Neolac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6499-02

Neurocoline

Neurocoline - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Tân Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10042-05

Pamiray 300

Pamiray 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 50ml; Hộp 1 Lọ 100ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7301-03

Pamiray 370

Pamiray 370 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 50ml; Hộp 1 Lọ 100ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7302-03

Pofol

Pofol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 20ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Cheil Jedang Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6839-02

Lorelina Depot

Lorelina Depot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống dung môi 2ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN1-095-08

Pamiray 300

Pamiray 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml hoặc 100ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm và TBYT An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6962-08

Pamiray 370

Pamiray 370 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml hoặc 100ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm và TBYT An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6963-08

Durakinase injection

Durakinase injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm-1,500,000 IU
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-4396-07

Megaray

Megaray - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-Gadopentetate dimeglumine 469,01mg/
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 10ml, hoặc 15ml, hoặc 20ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2675-07

Protovan Injection

Protovan Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm truyền-200mg/20ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-4397-07

Teicon

Teicon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3494-07

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn