CÔNG TY DƯỢC TW3

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 82 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 82 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cenerta

Cenerta
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3245-07

Cenrobaby

Cenrobaby
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g thuốc bột 50mg
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0698-06

Cen-pro

Cen-pro
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên, lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3247-07

Cendagyl

Cendagyl
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0231-06

Cenberin M

Cenberin M
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên, 200 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13135-10

Alphacizin

Alphacizin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim tan trong ruột 10mg
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4212-05

Berberin 10mg

Berberin 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên, lọ 100 viên nén bao phim 10mg
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0695-06

Berberin 50mg

Berberin 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3502-00

Berberin 50mg

Berberin 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên nén 50mg
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4599-05

Cao sao vàng

Cao sao vàng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao xoa
Quy cách đóng gói: Túi 1hộp x 3gam, túi 1hộp x 4gam cao xoa
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3144-05

Cenberin 100mg

Cenberin 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên nang 100mg
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4600-05

Cenbezol

Cenbezol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén bao phim 400mg
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0230-06

Cendocin 100mg

Cendocin 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1041-H12-05

Cenfena

Cenfena - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 200 viên nang 500mg
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4601-05

Cenfena

Cenfena - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 200 viên nén bao phim 500mg
Nhà sản xuất: Công ty Dược TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4602-05

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn