CIPLA., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 105 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 105 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cromal eye drop

Cromal eye drop
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16606-13

Ciplactin

Ciplactin
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4884-07

Hepcvir Tablets

Hepcvir Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ HDPE 28 viên; Hộp 1 lọ HDPE 84 viên; Hộp to chứa 03 hộp nhỏ x 28 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-210-19

Lomac- 20

Lomac- 20
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 14 viên; Hộp 10 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên; Hộp 10 vỉ nhôm/ PVC x 10 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20920-18

Nevimune

Nevimune
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-69-18

Trioday (Tablets)

Trioday - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-70-18

Pylokit

Pylokit
Dạng bào chế: Viên nén, viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1791-06

Pylokit

Pylokit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng lansoprazole, viên nén tinidazole, viên nén clarithromycin
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 6 viên, mỗi kit chứa 2 viên lansoprazole, 2 viên tinidazole, 2 viên clarithromycin
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17663-14

Twynsta

Twynsta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN1-621-12

Twynsta

Twynsta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN1-620-12

Asthalin Inhaler (CFC free)

Asthalin Inhaler
Dạng bào chế: Aerosol Inhaler
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 200 liều
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10183-10

Lopimune Tablets

Lopimune Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 120 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-592-17

Azee-500

Azee-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ (dung tích lọ 10ml) kèm 1 ống nước cất pha tiêm 5ml (Hạn dùng ống dung môi: 60 tháng)
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20921-18

Flohale 125 Inhaler (CFC Free)

Flohale 125 Inhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dạng hít khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20922-18

Amlopres 5

Amlopres 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Cipla., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20239-17

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn