CILAG AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Darzalex

Darzalex
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml; Hộp 1 lọ x 20ml
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-H03-1163-19

Topamax

Topamax
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0437-06

Topamax

Topamax
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20301-17

Topamax

Topamax
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20529-17

Eprex 1000

Eprex 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 0,5ml
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-13192-11

Gyno pevaryl 150

Gyno pevaryl 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7156-02

Gyno pevaryl deport 150mg

Gyno pevaryl deport 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7157-02

Topamax

Topamax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-50mg
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0438-06

Eprex 10 000

Eprex 10 000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống tiêm chứa sẵn thuốc 1ml
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-13191-11

Eprex 2000

Eprex 2000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 0,5ml
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-13193-11

Eprex 3000

Eprex 3000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống tiêm chứa sẵn thuốc 0,3ml
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-13194-11

Eprex 4000

Eprex 4000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống x 0,4ml
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-13195-11

Topamax

Topamax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-12512-11

Topamax

Topamax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-12513-11

Gyno-pevaryl depot

Gyno-pevaryl depot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên trứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4013-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn