CHETHANA DRUGS & CHEMICALS (P)., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 54 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 54 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Eslorin-5

Eslorin-5
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4227-07

Penzole

Penzole
Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15314-12

Albet 400

Albet 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1164-06

Analmel 7,5

Analmel 7,5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-7,5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0111-06

Analmet 15

Analmet 15 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-15mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1165-06

Aptacef

Aptacef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0112-06

Biopra-5

Biopra-5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phím-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2155-06

Clamac 250

Clamac 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0113-06

Clamac 500

Clamac 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0114-06

Dacilin 150

Dacilin 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-150mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0115-06

Dacilin 300

Dacilin 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-300mg Clindamycin
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1166-06

Doxef 100

Doxef 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0771-06

Fexotil 120

Fexotil 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-120mg Fexofenadin
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1167-06

Fexotil 180

Fexotil 180 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao film-Fexofenadine 180mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2156-06

Fexotil 60

Fexotil 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phím-Fexofenadine 60mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Tân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2157-06

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn