AEGIS., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 88 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 88 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cleron 500

Cleron 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-5816-08

Viprolox 500

Viprolox 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-8866-04

Melgez 7,5mg

Melgez 7,5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-5155-08

Reprat

Reprat
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Advance Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-18128-14

Flucozal 150

Flucozal 150
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-15186-12

Melgez 7.5mg tablets

Melgez 7.5mg tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-18492-14

Diametil 850

Diametil 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-15184-12

Enfelo 5

Enfelo 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-15185-12

Enlisin 5

Enlisin 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-14889-12

Lorytec 10

Lorytec 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-15187-12

Cleron 250

Cleron 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12508-11

Lasoprol 30

Lasoprol 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa hạt bao tan ở ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12509-11

Tess 200

Tess 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13190-11

Viprolox 500

Viprolox 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12510-11

Cartisafe

Cartisafe - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 30 viên
Nhà sản xuất: US.Apothecary Crown Laboratory - MỸ
Nhà đăng ký: Aegis., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-7425-09

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn