CENTER FOR GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Hebervital

Hebervital - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ x 1ml; Hộp 10 lọ x 1ml; Hộp 100 lọ x 1ml
Nhà sản xuất: Center for Genetic Engineering & Biotechnology - CU BA
Nhà đăng ký: Heber Biotec - CU BA
Số Đăng ký: QLSP-0810-14

Heberkinase

Heberkinase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống; 30 ống
Nhà sản xuất: Center for Genetic Engineering & Biotechnology - CU BA
Nhà đăng ký: Heber Biotec - CU BA
Số Đăng ký: VN-5846-01

Heberon alfa R3M

Heberon alfa R3M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Center for Genetic Engineering & Biotechnology - CU BA
Nhà đăng ký: Heber Biotec - CU BA
Số Đăng ký: VN-5409-10

Heberprot-P 75

Heberprot-P 75 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp to x 6 hộp nhỏ x 1 lọ
Nhà sản xuất: Center for Genetic Engineering & Biotechnology - CU BA
Nhà đăng ký: Laboratorios Liconsa, S.A - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN1-648-12

Hebervital

Hebervital - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1 ml
Nhà sản xuất: Center for Genetic Engineering & Biotechnology - CU BA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết Bị Y Tế Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6953-08

Heberitro

Heberitro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-2000IU
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ
Nhà sản xuất: Center for Genetic Engineering & Biotechnology - CU BA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội HAPHARCO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2674-07

Heberkinasa

Heberkinasa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 750000IU
Nhà sản xuất: Center for Genetic Engineering & Biotechnology - CU BA
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4768-07

Hebervital

Hebervital - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-0,3mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 1ml
Nhà sản xuất: Center for Genetic Engineering & Biotechnology - CU BA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội HAPHARCO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-003-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn