CENTER DE IMMUNOLOGY MOLECULAR (CIM)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 2 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 2 loại
Ior Epocim-200

Ior Epocim-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-2000IU/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1ml
Nhà sản xuất: Center de Immunology Molecular (CIM) - CU BA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1737-06

Ior Leukocim

Ior Leukocim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-300mcg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1ml
Nhà sản xuất: Center de Immunology Molecular (CIM) - CU BA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1266-06

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn