CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Methionin 250 mg

Methionin 250 mg
Dạng bào chế: Chai 100 viên nang cứng (cam-vàng)
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng (cam-vàng)
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13784-11

Gastrosoda

Gastrosoda
Dạng bào chế: Chai 30g, 50g, 75g, 100g thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Chai 30g, 50g, 75g, 100g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14269-11

Calcium VPC

Calcium VPC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 tuýp x 20 viên nén sủi bọt. Thùng carton đựng 100 hộp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 20 viên nén sủi bọt. Thùng carton đựng 100 hộp
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13782-11

Cefaclor 500

Cefaclor 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14267-11

Cefixvpc 200

Cefixvpc 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng (hồng-hồng)
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng (hồng-hồng)
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14268-11

Gastrosoda

Gastrosoda - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 30 gói, 100 gói, 200 gói x3g thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói, 100 gói, 200 gói x3g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14270-11

Glucosamin 250 mg

Glucosamin 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 100 viên, 300 viên nang cứng. Thùng carton đựng 100 hộp, 40 chai, 100 chai.
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 100 viên, 300 viên nang cứng. Thùng carton đựng 100 hộp, 40 chai, 100 chai.
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13783-11

Methionin 250 mg

Methionin 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chai 100 viên nang cứng (nâu đỏ-hồng)
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng (nâu đỏ-hồng)
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13786-11

Methionin 250 mg

Methionin 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chai 100 viên nang cứng (Cam-xanh biển)
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng (Cam-xanh biển)
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13785-11

Methionin 250 mg

Methionin 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chai 100 viên nang cứng (nâu-nân)
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng (nâu-nân)
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13787-11

Methionin 250 mg

Methionin 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chai 100 viên nang cứng (xanh lá-cam)
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng (xanh lá-cam)
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14271-11

Nystatin

Nystatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 20 gói x 1 g thuốc bột rơ miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1 g thuốc bột rơ miệng
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14272-11

Vicef 300

Vicef 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14273-11

Zerclor 500

Zerclor 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế Cửu Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14274-11

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn