CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 278 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 278 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tiphaxiode

Tiphaxiode
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21360-14

Captazib 25/25

Captazib 25/25 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vian - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32937-19

Cefcenat 500

Cefcenat 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32889-19

Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén hình môi màu vàng cam
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32890-19

Prednison 5mg

Prednison 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén màu tím
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32891-19

Vudu-cefpodoxim 200

Vudu-cefpodoxim 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (màu đỏ)
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32892-19

Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31912-19

Anacegine

Anacegine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31913-19

Aumintox 875 Tab

Aumintox 875 Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Lưu Công - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32295-19

Bbcelat

Bbcelat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31914-19

Captazib 25/12,5

Captazib 25/12,5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vian - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32024-19

Cefalexin 500mg

Cefalexin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (xanh đậm-xanh nhạt)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31915-19

Cefalexin 500mg

Cefalexin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (đỏ bạc-tím bạc)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 200 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31916-19

Dextromethorphan 15mg

Dextromethorphan 15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10, 20 vỉ x 10 viên; chai 180 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31917-19

Diclofenac 75mg

Diclofenac 75mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan ở ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31918-19

Trang 1 /19
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn