CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 33 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 33 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Viên ngậm Vitamin C

Viên ngậm Vitamin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Lọ 20 viên, lọ 50 viên, lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18735-13

Vitamin B1

Vitamin B1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên, lọ 300 viên, lọ 2000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18736-13

Hoàn bổ thận âm

Hoàn bổ thận âm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Túi 10 gói x 50g; hộp 10 gói x 50g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31701-19

Kim tiền thảo

Kim tiền thảo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên; hộp 1 lọ 45 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31702-19

Nedelin kid spray

Nedelin kid spray - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28685-18

Nedelin Kid drops

Nedelin Kid drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26312-17

Povidone Iodine 10%

Povidone Iodine 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml; hộp 1 lọ 90ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26838-17

Dầu gan cá

Dầu gan cá - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 45 viên; hộp 1 lọ x 90 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24199-16

Mifepristone 10mg

Mifepristone 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-552-16

Ofloxacin 0,3%

Ofloxacin 0,3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24779-16

Zyfacol

Zyfacol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24780-16

Oxacol

Oxacol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22888-15

Syfazin

Syfazin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22889-15

Sedachor

Sedachor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 250 viên; hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20744-14

Cloramphenicol

Cloramphenicol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x8ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19371-13

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn