YUHAN CORPORATION

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 38 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 38 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Yuhan Dexacom Inj

Yuhan Dexacom Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dich tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 1 ml
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22975-21

Yumangel Suspension

Yumangel Suspension
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 15ml
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6206-08

Yumangel

Yumangel
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 15ml
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17995-14

Yumangel F

Yumangel F
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói, mỗi gói 15ml
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19209-15

Yuhanantiphlamine s Lotion

Yuhanantiphlamine s Lotion
Dạng bào chế: Lotion
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13202-11

Yuhanonseran Tablet 4mg

Yuhanonseran Tablet 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén rã trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17728-14

Yuhanonseran Tablet 8mg

Yuhanonseran Tablet 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén rã trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17729-14

Newfactan

Newfactan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô pha hỗn dịch dựng qua đường phế nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-16295-13

Yuhanondansetron Injection 4mg/2ml

Yuhanondansetron Injection 4mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17482-13

Yuhanondansetron Injection 8mg/4ml

Yuhanondansetron Injection 8mg/4ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 4ml
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17483-13

Yuhanoxaliplatin Injection 100mg

Yuhanoxaliplatin Injection 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17484-13

Yuhanoxaliplatin Injection 50mg

Yuhanoxaliplatin Injection 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17485-13

Epicain injection (1: 100,000)

Epicain injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 cartrige x 1,8ml
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0914-06

Epicain injection (1: 80,000)

Epicain injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 cartrige x 1,8ml
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0913-06

Yuclor

Yuclor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6905-02

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn