XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH RHONE POULENC ROSER

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Flagystatin

Flagystatin
Dạng bào chế: Viên nén đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0685-00

Maalox

Maalox
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên nén nhai
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0984-03

Spasmaverine 40mg

Spasmaverine 40mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0988-03

Cidermex

Cidermex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống nhôm 10g thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0561-00

Flagentyl 500mg

Flagentyl 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0983-03

Peflacine 400mg

Peflacine 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0985-03

Péflacine Monodose 400mg

Péflacine Monodose 400mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0986-03

Phenergan 2% 10g

Phenergan 2% 10g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống nhôm 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0524-00

Profenid gel 2,5%

Profenid gel 2,5%
Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 30g, hộp 1 ống 60g gel bôi da
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0987-03

Toplexil

Toplexil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 24 viên nang
Nhà sản xuất: Xí nghiệp liên doanh Rhone Poulenc Roser - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0562-00

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn