CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 419 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 419 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cloramphenicol 250 mg

Cloramphenicol 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 12 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31998-19

Cezirnate 250 mg

Cezirnate 250 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20881-14

Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1622-06

Nofovir

Nofovir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-429-14

Egofovir

Egofovir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-428-14

Primocef 250

Primocef 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11758-10

Primocef 500

Primocef 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11759-10

Atorvastatin 10 mg

Atorvastatin 10 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29200-18

Atorvastatin 20 mg

Atorvastatin 20 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28136-17

Gonsa Natri clorid 0,9%

Gonsa Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 50 ml; hộp 1 chai 70 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Gon sa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28253-17

Uphalium M

Uphalium M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27134-17

Uphalium M

Uphalium M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 15 viên; hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28137-17

Vitamin C 500 mg

Vitamin C 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28138-17

Amoxicilin 500 mg

Amoxicilin 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (cam-cam)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24889-16

Cefixime Uphace 50

Cefixime Uphace 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 1 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24336-16

Trang 1 /28
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn