CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 425 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 425 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Rhinex 0,05%

Rhinex 0,05%
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi và xịt mũi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23085-15

Dianvita Extra

Dianvita Extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33624-19

Prednison

Prednison - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim (màu xanh)
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33625-19

Prednison

Prednison - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim (màu hồng)
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33626-19

Prednison

Prednison - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim (màu cam)
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33627-19

Tetracyclin 500 mg

Tetracyclin 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33628-19

Nalibigra 500

Nalibigra 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18779-13

Uphacefdi

Uphacefdi
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 2,5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20483-14

Podoxime 200

Podoxime 200
Dạng bào chế: TCCS
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23724-15

Uphaxime 200 mg

Uphaxime 200 mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22551-15

Tercodin

Tercodin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5169-08

RheumaTin

RheumaTin
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 40, 100 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 1292/2019/ĐKSP

Cezirnate 500mg

Cezirnate 500mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12984-10

Cloramphenicol 250 mg

Cloramphenicol 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 12 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31998-19

Cezirnate 250 mg

Cezirnate 250 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20881-14

Trang 1 /29
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn