XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150-BỘ QUỐC PHÒNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 296 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 296 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Renifort 5mg

Renifort 5mg
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 500 viên nén dài
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1784-06

Zincap 125mg

Zincap 125mg
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4 gam thuốc bột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1606-06

Zincap 500mg

Zincap 500mg
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1607-06

Armeginin

Armeginin
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12091-10

Oralfuxim 500

Oralfuxim 500
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4595-07

Cophavixim

Cophavixim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 1.5g
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14894-11

Nimemax 200

Nimemax 200
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 10 viên nang (tím-trắng)
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10879-10

Nimemax 100

Nimemax 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang (tím-trắng)
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10878-10

Ambroxol 30mg

Ambroxol 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100v nén, hộp 10 vỉ x 10v nén, hộp 5 vỉ x 10v nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4193-01

Aminazin copha

Aminazin copha - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 500 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3814-00

Aminazin copha

Aminazin copha - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 15 viên bao đường, hộp 1chai x 500 viên bao đ
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3813-00

Aminazin copha

Aminazin copha - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 200 viên, hộp 1chai 500 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4194-01

Aminazin copha 100mg

Aminazin copha 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 200v, hộp 1chai 500v nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4596-01

Amoxicillin 500mg

Amoxicillin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 100 viên nang, hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H01-038-00

Ancicon 50mg

Ancicon 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 150-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V796-H12-05

Trang 1 /20
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn