XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) TP HỒ CHÍ MINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 275 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 275 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Vatzatel 20mg

Vatzatel 20mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 30 viên bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Zil Mate 250

Zil Mate 250
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1819-06

Zil Mate 500

Zil Mate 500
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên nén dài bao phim 500mg
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1820-06

Alzyltex

Alzyltex
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài 10mg
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1798-06

Beberalgen 150mg

Beberalgen 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 550mg thuốc bột sủi bọt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0553-03

Glucofast 850

Glucofast 850
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 15 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2332-06

Vitamin PP 500mg

Vitamin PP 500mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10; chai 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4660-01

Vatzatel

Vatzatel
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ bấm x 30 viên nén bao phim 20mg
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2333-06

AMAPIRID

AMAPIRID
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18859-13

Dainakol

Dainakol
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 5ml thuốc nhỏ mắt 0, 1%
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3978-05

Nazinc 15

Nazinc 15
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên nén 15mg
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1230-06

Crazestine

Crazestine
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài 10mg
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2327-06

Cindem-500mg

Cindem-500mg
Dạng bào chế: Viên nén đặt phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên nén đặt phụ khoa
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1801-06

Glucofast 500

Glucofast 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 15 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2331-06

Eprazinone 50mg

Eprazinone 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2225-04

Trang 1 /19
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn