BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 35 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 35 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
V.C.S Injection

V.C.S Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1 ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22245-19

Jenimax 250mg

Jenimax 250mg
Dạng bào chế: Viên nén hòa tan-200mg/50ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 6 viên
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1848-06

Jenimax 250mg

Jenimax 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-16281-13

Neotabine Inj 200mg

Neotabine Inj 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16458-13

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10mg/5ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-664-12

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50mg/25ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-665-12

BR-cis 10mg/10ml; 50mg/50ml

BR-cis 10mg/10ml; 50mg/50ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 10ml, Hộp 10 lọ x 50ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-265-10

BR-cis 10mg/10ml; 50mg/50ml

BR-cis 10mg/10ml; 50mg/50ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 10ml; hộp 10 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-720-12

Brzidime Inj 1g

Brzidime Inj 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1g
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9492-10

Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml

Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 250mg/5ml, Hộp 10 lọ 500mg/10ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-241-10

Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml

Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 250mg/5ml, Hộp 10 lọ 500mg/10ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-601-12

Epirubicin Kalbe 10mg

Epirubicin Kalbe 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-2mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-0976-06

Jenimax 125mg

Jenimax 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén hòa tan-100mg/25ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 6 viên
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1847-06

Maxiclan

Maxiclan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Tân Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7547-03

Methotrexate Kalbe

Methotrexate Kalbe - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-25mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-0561-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn