WARSAW PHARMACEUTICAL WORKS POLFA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 29 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 29 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Plofed 1%

Plofed 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-22457-19

Fentanyl

Fentanyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-22189-19

Midanium

Midanium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-22190-19

Levonor

Levonor
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Số Đăng ký: VN-20117-16

Proxacin 1%

Proxacin 1%
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-15653-12

Dolcontral 50mg/ml

Dolcontral 50mg/ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-11274-10

Dicortineff

Dicortineff
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-13349-11

Vimacul

Vimacul - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-15591-12

Bupivacaine wpw spinal 0,5% heavy

Bupivacaine wpw spinal 0,5% heavy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Warsawzawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-20879-17

Levonor

Levonor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Số Đăng ký: VN-20116-16

Xylobalan Nasal Drop 0,05%

Xylobalan Nasal Drop 0,05% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Warsawzawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19543-15

Xylobalan Nasal Drop 0,1%

Xylobalan Nasal Drop 0,1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19370-15

Dopamine hydrochloride 4%

Dopamine hydrochloride 4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-18479-14

Plofed 1%

Plofed 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch-10mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-2277-06

Xylo Balan 0,05% 10ml

Xylo Balan 0,05% 10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7847-03

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn