VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. KG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 32 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 32 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Humira

Humira
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, mỗi vỉ chứa 1 bút tiêm và một miếng bông cồn. Mỗi bút tiêm chứa 1 bơm tiêm đóng sẵn thuốc (adalimumab 40mg/0,4ml)
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: QLSP-H03-1172-19

Humira

Humira - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, mỗi vỉ chứa 1 syringe đóng sẵn thuốc và một miếng bông cồn. Mỗi syringe đóng sẵn thuốc chứa adalimumab 40mg/0,4ml
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: QLSP-H03-1173-19

Elonva

Elonva
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 xy lanh đóng sẵn dung dịch tiêm và 1 kim tiêm
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN1-651-12

Elonva

Elonva
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 xy lanh đóng sẵn dung dịch tiêm và 1 kim tiêm
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN1-650-12

Puregon

Puregon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 ống cartridge puregon và 2 gói x 3 kim tiêm để dùng với bút tiêm Puregon
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme Corp. - MỸ
Số Đăng ký: QLSP-884-15

Puregon

Puregon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 ống cartridge puregon và 2 gói x 3 kim tiêm để dùng với bút tiêm Puregon
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme Corp. - MỸ
Số Đăng ký: QLSP-885-15

Orgalutran

Orgalutran - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-18375-14

Bonviva

Bonviva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Takeda GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19535-15

Faslodex

Faslodex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 bơm tiêm chứa 5ml dung dịch tiêm và 2 kim tiêm
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-138-13

Faslodex

Faslodex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 bơm tiêm chứa 5ml dung dịch tiêm và 2 kim tiêm
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19561-16

Orgalutran

Orgalutran - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn thuốc
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-21068-18

Eprex 1000

Eprex 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 0;5ml
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8051-03

Eprex 10000

Eprex 10000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 1ml
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8052-03

Eprex 2000

Eprex 2000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 0;5ml
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8053-03

Eprex 3000

Eprex 3000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 0;3ml
Nhà sản xuất: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8054-03

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn