THEMIS LABORATORIES PROP. ANKUR PHARM PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Barole 10

Barole 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang tan trong ruột-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0507-06

Barole 20

Barole 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang bao tan trong ruột-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0508-06

Limzer

Limzer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0933-06

Nilgar-15

Nilgar-15 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-15mg Pioglitazone
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0934-06

Nilgar-30

Nilgar-30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-30mg Pioglitazone
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0935-06

Panfor SR 1000

Panfor SR 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10246-05

Panfor SR 500

Panfor SR 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10247-05

Perglim-1

Perglim-1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-1mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0936-06

Perglim-2

Perglim-2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-2mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0937-06

Perglim-3

Perglim-3 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-3mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0938-06

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn